Samsung omezuje pro své zaměstnance používání ChatGPT a není jediný

Zpět na blog

Generativní umělá inteligence může výrazně usnadnit řadu úkonů – nicméně její použití má i svá rizika, jak se přesvědčili v Samsungu, když zaměstnanec společnosti nahrál citlivý kód na platformu ChatGPT. Tento neuvážený krok vedl k tomu, že společnost Samsung pro zaměstnance omezila používání ChatGPT a dalších podobných nástrojů.

Platformy generativní AI jsou letos v technologickém průmyslu tématem číslo jedna a staly se cenným nástrojem pro zaměstnance, kteří chtějí zvýšit produktivitu. Jenže nedostatečná regulace těchto nástrojů vytvořila prostor pro jejich zneužití.

Nová politika společnosti Samsung souvisí s neuváženým užíváním nástroje ChatGPT a je přímou reakcí na to, že jeden ze zaměstnanců na platformu ChatGPT nahrál citlivý kód, čímž mohl ohrozit bezpečnost společnosti. Samsung proto zakázal svým zaměstnancům používat generativní umělou inteligenci – tedy ChatGPT a další nástroje, což společnost zaměstnancům oznámila v interním sdělení, které získala agentura Bloomberg.

Zákaz se nesetkal s moc velkým odporem a průzkum společnosti z minulého měsíce uvádí, že 65 % zaměstnanců se obává bezpečnostních rizik při používání generativních platforem AI, jako je ChatGPT.

Další společnosti omezující používání AI

Samsung rozhodně není jediným technologickým gigantem, který se rozhodl, že tento druh technologie je zatím příliš riskantní na to, aby se stal nedílnou součástí byznysových aktivit a fungování společnosti. V technologickém průmyslu společnosti jako Verizon a Accenture zaměstnancům doporučily, aby tuto technologii nepoužívali pro každodenní práci. Finanční instituce jako JPMorgan Chase, Well Fargo, Goldman Sachs a Citigroup pak přímo zakázaly generativní AI používat.

Tato technologie je nepochybně připravena stát se jedním z nejcennějších prostředků zvyšujících produktivitu v moderním světě, ale vzhledem k malému množství regulací jsou odvětví, jako je finančnictví, pochopitelně velice obezřetná, pokud jde o způsob, jakým ji zaměstnanci v počátečních fázích používají.

Měla by vaše společnost zakázat ChatGPT?

Vzhledem k tomu, že všechny tyto velké společnosti zakazují zaměstnancům používání ChatGPT a dalších generativních platforem umělé inteligence, je na místě se zamyslet: Měla by vaše firma zakázat ChatGPT?

Pokud nepracujete odvětví, kde se vyskytují vysoce citlivá data, jako je finančnictví a nesypete do nástrojů typu ChatGPT soukromé údaje klientů, zaměstnanců nebo vysoce citlivá firemní tajemství, tak se generativní AI může stát vaším užitečným pomocníkem. Je ale nutné si uvědomit, že tato technologie je v nejranější fázi a zdravá dávka skepse je tedy zcela na místě. Pokud však potřebujete a chcete používat nástroje typu ChatGPT, ujistěte, že váš tým dodržuje osvědčené postupy a bezpečnostní zásady.

Zdroj: Bloomberg

Zdroj ilustračního obrázku: Jonathan Kemper on Unsplash

10. 5. 2023