Kybernetické útoky cílí na vedoucí pracovníky, firmy nejsou připravené

Zpět na blog

Společnost Atlas VPN upozornila na svého druhu první průzkum, který odhalil, že 42 % vedoucích pracovníků nebo jejich rodinní příslušníci zažili kybernetický útok, jehož následky byly stejně závažné jako únik dat celé společnosti.

V květnu 2023 zveřejněná výzkumná zpráva, kterou provedly společnosti BlackCloak a Ponemon Institute, ukázala rostoucí závažnost kybernetických útoků na digitální život vedoucích pracovníků. Většina společností však není dostatečně připravena na to, aby zabránila potenciálním škodám způsobeným jejich organizacím nebo je zmírnila.

Průzkum mezi více než 500 odborníky na kybernetickou bezpečnost z různých odvětví zjistil, že 42 % společností se již setkalo s kybernetickými útoky zaměřenými na vedoucí pracovníky nebo jejich rodiny, které měly závažné negativní důsledky.

Tyto důsledky zahrnovaly ztrátu zákazníků nebo obchodních partnerů (66 %), krádež citlivých finančních údajů (47 %), krádež cenných firemních aktiv, jako je duševní vlastnictví (36 %), poškození pověsti (33 %), ztrátu údajů o zákaznících nebo zaměstnancích (27 %), obchodních strategií (24 %) nebo údajů o výzkumu a vývoji (18 %).

Dr. Larryho Ponemona, předsedu a zakladatele Ponemon Institute, nejvíce znepokojilo, že 62 % organizací nemá specializovaný tým, který by předcházel kybernetickým útokům na vedoucí pracovníky a jejich rodiny nebo na ně reagoval. Navíc 79 % respondentů se domnívá, že k útokům na vedoucí pracovníky bude docházet i v budoucnu. Dr. Chris Pierson, generální ředitel a zakladatel společnosti BlackCloak, zdůraznil, že výsledky studie se shodují s přímými zkušenostmi jejich týmu z diskusí s vedoucími pracovníky v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Korporace jsou špatně připraveny čelit kybernetickým hrozbám zaměřeným na soukromý život vedoucích pracovníků. Je překvapivé, že pouze 9 % odborníků na kybernetickou bezpečnost vyjádřilo vysokou důvěru ve schopnost generálních ředitelů nebo vedoucích pracovníků chránit své osobní počítače a pouhých 22 % si bylo jisto, že vedoucí pracovníci zabezpečují své osobní e-maily.

Typy hrozeb zaměřených na vedoucí pracovníky

Výzkumníci zaznamenali rozmanitou škálu kybernetických hrozeb, které se aktivně zaměřují na osobní digitální život vedoucích pracovníků.

Nejčastěji jsou útočníci schopni odhalit domácí adresu, osobní mobil a osobní e-mail vedoucích pracovníků, přičemž 57 % respondentů se s tím setkalo v posledních dvou letech.

Mezi další hrozby, se kterými se setkali, patří infikování osobních nebo rodinných zařízení malwarem (56 %), kompromitace e-mailů (42 %), krádež online identity (34 %), ransomware (31 %) a dokonce i fyzické útoky, jako je swatting (25 %).

Vedoucí pracovníci si v dnešní době nemohou dovolit nevědět o nejnovějších digitálních hrozbách a krocích, jak jim předcházet. Digitální hygiena, jako jsou silná hesla, povědomí o phishingu, aktualizace a bezpečnostní software, jsou jen minimum, které by měl každý vedoucí pracovník znát.

Zdroj: Atlas VPN

Zdroj ilustračního obrázku: Hunters Race on Unsplash

11. 7. 2023