Google vyrazil do boje proti doxxingu aktualizací zásad pro odstraňování osobních údajů

Zpět na blog

Společnost Google rozšířila své zásady, aby umožnila obětem doxxingu odstranit z výsledků vyhledávače více osobních údajů (PII – personally identifiable information). Odstranění obsahu doxxingu (kontaktní údaje sdílené online se zlým úmyslem) má za cíl chránit soukromí obětí a omezit riziko krádeže identity, finančních podvodů a v některých případech i možnost fyzického napadení.

Již před touto aktualizací měli lidé možnost požádat o odstranění osobních údajů, které by mohly být použity při finančních podvodech, jako jsou informace o kreditních kartách a bankovních účtech, nyní společnost Google umožňuje i požadavky na odstranění kontaktních informací.

„V rámci tohoto nového rozšíření zásad mohou nyní lidé požádat o odstranění dalších typů informací, pokud je najdou ve výsledcích vyhledávání, včetně osobních kontaktních údajů, jako je telefonní číslo, e-mailová adresa nebo fyzická adresa,“ uvedla Michelle Chang, vedoucí globální politiky vyhledávání ve společnosti Google. „Zásady také umožňují odstranění dalších informací, které mohou představovat riziko krádeže identity, jako jsou důvěrné přihlašovací údaje, pokud se objeví ve výsledcích vyhledávání.“

Celkem společnost uvádí, že umožní odstranění následujících typů informací:
– důvěrná identifikační čísla (ID)
– čísla bankovních účtů
– čísla kreditních karet
– obrázky vlastnoručních podpisů
– obrázky dokladů totožnosti
– vysoce osobní, vyhrazené a úřední záznamy, jako jsou lékařské záznamy
– osobní kontaktní údaje (fyzické adresy, telefonní čísla a e-mailové adresy)
– důvěrné přihlašovací údaje

Google však dodává, že aby se tak mohlo stát, vyžaduje, aby adresy URL odeslané prostřednictvím žádostí o odstranění obsahu, obsahovaly vaše kontaktní údaje. Společnost Google také bude žádosti posuzovat pouze v případě, že zjistí přítomnost „explicitních nebo implicitních hrozeb nebo explicitních či implicitních výzev k akci, která by jiné osoby poškodila nebo obtěžovala“.
Oběti doxxingu nebo jejich oprávnění zástupci mohou žádosti o odstranění osobních údajů z výsledků vyhledávání Google podávat prostřednictvím tohoto odkazu.

Další informace o procesu, včetně faktorů, které se při vyhodnocování jednotlivých žádostí berou v úvahu, a adresy URL, které je třeba odeslat k posouzení, jsou k dispozici na této stránce nápovědy.

„Dostupnost osobních kontaktních informací online může být zneklidňující – a může být použita k nebezpečným aktivitám, včetně nechtěného přímého kontaktu nebo dokonce fyzického ublížení. A lidé nám poskytli zpětnou vazbu, že by v některých případech uvítali možnost tento typ informací z vyhledávání odstranit,“ dodala Chang.
V říjnu loňského roku společnost Google také zavedla nové zásady, které umožňují osobám mladším 18 let (nebo jednomu z jejich rodičů či opatrovníků) požádat o odstranění odkazů ve výsledcích vyhledávání Google, které odkazují na stránky, na nichž jsou umístěny jejich fotografie.

Zdroj: Bleeping Computer

11. 5. 2022