Google a Apple spojují síly v boji proti sledovacím zařízením

Zpět na blog

Ve snaze o ochranu osobního soukromí a zajištění bezpečnosti uživatelů, spustily společnosti Apple a Google novou funkci, která uživatele obou operačních systémů iOS a Android upozorňuje na přítomnost nechtěných Bluetooth sledovacích zařízení. Tato funkce je reakcí na rostoucí obavy z možného zneužívání sledovacích technologií, jako jsou například AirTagy, které mohou být používány pro nekalé účely včetně stalkingu.

Jak to funguje?

Uživatelé zařízení s Androidem verze 6.0 a novější a uživatelé iOS 17.5 a novější mají nyní možnost být prostřednictvím integrované funkce, známé jako Detecting Unwanted Location Trackers (DULT), informováni o pohybu neidentifikovaných sledovacích zařízení. Když systém detekuje, že s uživatelem cestuje nespecifikované zařízení, poskytne upozornění a nabídne možnosti, jak zařízení identifikovat, lokalizovat pomocí zvukového signálu a deaktivovat.

Důsledky pro firemní prostředí

V kontextu firemní bezpečnosti představuje tato funkce klíčový nástroj pro zajištění, že zaměstnanci nejsou bez svého vědomí sledováni. To je obzvláště důležité pro firmy, které se snaží chránit svá obchodní tajemství a zajišťovat bezpečnost svých zaměstnanců. Funkce DULT posiluje obranu proti zneužití technologií a poskytuje organizacím nástroj pro monitorování a reagování na potenciální bezpečnostní hrozby.

Reakce průmyslu

Tento krok od Apple a Google je také příkladem účinné spolupráce napříč platformami, která bere v potaz vstupy od komunity a průmyslových expertů pro formulaci osvědčených postupů a doporučení pro výrobce. Tyto iniciativy jsou důležité pro vytváření technologických řešení, která respektují soukromí uživatelů a zároveň nabízejí efektivní ochranu.

Význam pro trh

Vydání této funkce je také významné vzhledem k nedávným soudním sporům a výzkumným studiím, které poukazují na možné zneužívání technologií pro sledování polohy. Apple a Google tímto krokem demonstrují svůj závazek k ochraně uživatelů a adaptaci na neustále se vyvíjející kybernetické hrozby. Tato inovace nejenže zvyšuje bezpečnost na individuální úrovni, ale posiluje i důvěru v technologický ekosystém jako celek.

Zdroj ilustračního obrázku: Jonas Elia on Unsplash

Zdroj: The Hacker News

20. 5. 2024