Finanční dopady kybernetických útoků nejsou jen přímé náklady

Zpět na blog

Kybernetické útoky představují pro podniky vážnou hrozbu, která může mít devastující důsledky nejen na jejich bezprostřední finanční situaci, ale i na dlouhodobé vyhlídky a vztahy se zákazníky.

Celosvětové náklady na kyberkriminalitu by měly do roku 2025 dosáhnout 10,5 bilionu dolarů ročně, což je výrazný nárůst oproti 3 bilionům dolarů v roce 2015, jak uvádí výzkum skupiny Cybersecurity Ventures. Tento trend naznačuje, že kyberzločinci své metody neustále zdokonalují.

Kyberútoky přinášejí řadu skrytých nákladů, které mohou mít pro podniky závažné důsledky:

– Ztráta příjmů: Útoky mohou způsobit výpadky v provozu, což vede k přímé finanční ztrátě z neprovedených transakcí a může negativně ovlivnit reputaci firmy.

– Poškození vztahů: Jakmile je narušena důvěra zákazníků, často je obtížné ji obnovit, a zákazníci se mohou rozhodnout pro přechod ke konkurenci.

– Regulační sankce a růst pojistného: Porušení datových předpisů, jako je GDPR nebo CCPA, může vést k vysokým pokutám a zvýšení pojistných nákladů kvůli vyššímu riziku.

Příčiny zranitelností

Kybernetické hrozby nevznikají pouze kvůli technologickým slabinám, ale často jsou výsledkem lidské chyby. Výzkum Stanford University odhalil, že až 88 % úniků dat je možné vysledovat k chybám zaměstnanců. To zdůrazňuje potřebu začlenění školení a vzdělávání do kybernetické bezpečnostní strategie firmy.

Komplexní obrana

Aby se firmy účinně bránily proti kybernetickým hrozbám, je nezbytné přijmout komplexní přístup zahrnující nejen nejnovější technologie a pravidelné aktualizace, ale také pravidelná školení zaměstnanců. Je důležité, aby zaměstnanci rozuměli rizikům a znali nejlepší postupy pro zachování kybernetické bezpečnosti, včetně rozpoznávání phishingových útoků a zabezpečení citlivých informací.

Provádění pravidelných bezpečnostních auditů a penetračních testů pomáhá identifikovat potenciální slabiny předtím, než je útočníci mohou zneužít. Tímto způsobem mohou organizace rychle reagovat na nové hrozby a minimalizovat dopady bezpečnostních incidentů. Tento proaktivní přístup je klíčový pro ochranu digitálního prostředí v každé firmě.

Zdroj: The Hacker News, Cybersecurity Ventures

Zdroj ilustračního obrázku: Vygenerováno pomocí AI 

24. 4. 2024