ANECT patří mezi nejlépe řízené firmy roku 2023!

Zpět na blog

ANECT patří mezi nejlépe řízené firmy roku 2023!

Best Managed Companies (BMC) je celosvětový program, který detailně hodnotí přihlášené soukromě vlastněné společnosti dle přísných mezinárodních parametrů. Program BMC byl založen v roce 1993 v Kanadě a od té doby je nejvýznamnějším podnikatelským oceněním svého druhu. Aktuálně se uděluje již ve 41 zemích světa.

Posuzovala nás nezávislá porota složená ze sedmi odborníků (ČEZ ESCO, Economia, Citibank Europe plc, VŠE, TUL, VŠFS, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR). V ČR program organizuje společnost Deloitte. Museli jsme splnit požadovanou úroveň ve čtyřech hlavních pilířích – Strategie, Produktivita a inovace, Řízení a finanční výkonnost a Firemní kultura. Prošli jsme vícefázovým auditem programu, který byl podkladem pro rozhodnutí poroty. Její členové jsou pro zajištění objektivity nezávislí z pohledu přihlášených firem i Deloitte.

 

Z ocenění máme obrovskou radost, je to pro nás důležitá zpětná vazba!

19. 6. 2023