Americká armáda přišla kvůli podvodům od roku 2017 o více než 822 milionů dolarů

Zpět na blog

Podle výzkumu provedeného společností Atlas VPN přišli příslušníci americké armády v období od roku 2017 do 30. června 2021 kvůli různým typům internetové kriminality o 822,1 milionu dolarů. Vojenský personál podal u Federální obchodní komise (FTC) více než 836 374 hlášení o podvodech, krádežích identity a dalších spotřebitelských problémech.

FTC tyto stížnosti využívá jako výchozí bod pro trestní vyšetřování. FTC tato obvinění nevyšetřuje, ale předává informace více než 2 500 orgánům činným v trestním řízení po celých Spojených státech. Federální obchodní komise rozděluje americké vojáky do tří kategorií. Do první kategorie patří oznámení od záložníků a rodinných příslušníků. Druhou skupinu tvoří stížnosti pouze od příslušníků aktivní služby. Třetí skupina obsahuje hlášení veteránů a vojenských důchodců.

První kategorie, tedy záložníci a rodiny vojenského personálu, stála za největším podílem ztrát ve výši 484,4 milionu dolarů, což představuje 59 % všech finančních škod způsobených vojákům za posledních pět a půl roku. Ti také podali FTC přes 322 tisíc unikátních stížností.

Finanční škody veteránů a vojenských důchodců zahrnují 35 % všech ztrát ve výši 290,1 milionu dolarů. Tato skupina nejčastěji podlehla různým typům internetové kriminality, neboť zaslala celkem 452 tisíc hlášení. Medián ztrát v této kategorii činí 700 dolarů.

A konečně podvodníci vylákali od příslušníků aktivní služby přes 47,6 milionu dolarů. Tato skupina také od roku 2017 podala nejméně stížností, a to 52 tisíc. Medián ztráty u příslušníků aktivní služby je o stovku nižší než u veteránů a činí 600 dolarů.

Stručně řečeno, přestože působí řada pracovních skupin, které se touto rostoucí epidemií internetové kriminality zabývají, každý jednotlivec by měl být obezřetný a dávat si pozor na všechny podezřelé finanční transakce přes internet.

Nejnebezpečnější typy podvodů

Zajímavé je, že na vrcholu seznamu jsou tzv. „romance scams“, které jsou také obecně známé jako catfishing. Zločinci tímto způsobem vylákali od příslušníků americké armády až 92 milionů dolarů.

Přestože jsou tyto podvody již delší dobu všeobecně známé, oběti se stále neostýchají posílat velké objemy peněz někomu, s kým se seznámily online, protože medián ztrát způsobených tímto typem trestné činnosti činí 2 400 dolarů. Oběti podaly FTC celkem 7 120 hlášení o těchto podvodech.

Druhou nejškodlivější internetovou trestnou činností pro příslušníky americké armády byly různé investice. Kvůli falešným investicím přišli až o 90,2 milionu dolarů. Průměrná ztráta není tak daleko za catfishingem a pohybuje se na úrovni 2 000 dolarů.

Třetí na seznamu jsou obchodní podvody, což je typ podvodu, kdy se útočníci vydávají za známou značku, aby ze svých obětí vylákali finance. Podvodníkům se podařilo získat od amerických vojáků 86,7 milionu dolarů. Zde je medián ztráty 1 000 dolarů a hlášení dosahují téměř 66 tisíc.

Government imposters, tedy „vládní podvodníci“, jsou na seznamu na čtvrtém místě. Zločinci se v tomto případě vydávají za autoritativní osoby, aby nic netušící oběti okradli o peníze. Jde o jeden z nejoblíbenějších podvodů – byl nahlášen více než 102tisíckrát, přičemž celkové ztráty dosáhly 85,6 milionu dolarů. Průměrná ztráta činí 1 200 dolarů.

A konečně podvody při online nakupování zapříčinily škody ve výši 72 milionů dolarů. Medián ztrát je podstatně nižší než u ostatních podvodů a činí 168 dolarů. Za posledních pět a půl roku obdržela FTC téměř 50 tisíc stížností na podvodné online nakupování.

Zdroj: Atlas VPN

20. 8. 2021