ANECT COAT

ANECT COAT je služba, která IT oddělení vaší společnosti zajistí kontrolu konfigurací síťových zařízení, zda splňují požadavky dané pravidly, která stanovíte. Požadavky mohou vycházet z vnitřních potřeb (provozní podmínky, doporučená praxe, bezpečnost apod.) nebo být kladeny vnějšími subjekty – auditory, kontrolními orgány apod. Nejprve společně navrhneme a zformulujeme pravidla, která zaručí splnění požadavků, a potom budeme pravidelně kontrolovat konfigurace dohodnutých síťových prvků a poskytovat informace v přehledném formátu o tom, které z nich pravidla splňují a které nikoli a v čem.

  • Kontrola nad správností konfigurací dle stanovených pravidel i v rámci rozlehlé a organizačně složité společnosti.
  • Reporty jako doklad o provádění pravidelných kontrol.
  • Ucelené podklady pro administrátory pro úpravu konfigurací.
  • Zajištění konzistence konfigurací podle místních podmínek (např. jednotné nastavení default GW) a redukce chyb a odchylek.
  • Není nutné kupovat a umět ovládat nákladné nástroje výrobců, obvykle s omezeným rozsahem na jejich technologii.
Usnadněná kontrola správnosti konfigurací síťových prvků
ANECT Managovaná služba ANECT COAT
To mě zajímá

Stačí vyplnit jednoduchý formulář, budeme vás co nejdříve kontaktovat.
Službou získáte
TECHNOLOGIE

Služba je postavena na využití aplikace vyvinuté a vlastněné společností ANECT. Rozsah kontrolovaných technologií je dán mírou podobnosti struktury jejich konfigurace s Cisco IOS, může obsahovat Juniper Networks Junos, Palo Alto Networks Firewall, F5 Networks, Cisco IOS, Cisco Nexus, Cisco IOS-XR, Cisco IOS-XE, Aironet OS, Cisco ASA, Cisco CatOS, Brocade, HP switche, Dell PowerConnect switche, Extreme Networks aj.

MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ

Službu je možné rozšířit o:

  • Služby administrace síťových prvků a opravu jejich konfigurací do stavu, který je v souladu se stanovenými pravidly.
  • Služby zálohování konfigurací a správy záloh.
  • Doplnění aplikace/nástroje o funkce automatizované opravy konfigurací.