Výzkumné a inovační projekty

ADUCID®

Aducid® ADUCID® přináší inovaci spočívající zejména:

Na tuto technologii byla v roce 2007 podána patentová přihláška u Úřadu pro průmyslové vlastnictví. V roce 2008 byla podána žádost o dotaci na financování mezinárodní patentové přihlášky v rámci Operačního programu Podnikání a inovace - program INOVACE - Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví (identifikační číslo projektu: 4.1 INP01/056).

Více informací o projektu je k dispozici na webových stránkách: http://www.aducid.com a http://www.peig.cz

Master

MasterMASTER je vědecko-výzkumný projekt spolufinancovaný ze 7. rámcového programu pro vědu a výzkum EU. Projekt je realizován v rámci strategického cíle 1.4 Secure, Dependable and Trusted Infrastructures, který schválila Evropská komise v rámci pracovního programu na roky 2007 - 2008.

Na projektu se podílí 15 partnerů zastupujících průmysl, univerzity a výzkumných instituce ze 9 zemí EU a EHP.

Projekt MASTER se zabývá oblastí bezpečnosti informačních systémů. V rámci projektu jsou navrhovány dynamické bezpečné systémy v servisně orientované architektuře. Projekt si klade za cíl řešit otázky spolehlivosti a důvěryhodnosti systémů při outsoursingu a distribuovaném managementu. Jsou nastavována pravidla a metodiky, která jsou současně promítána do vývoje řady prototypů. Výsledný model důvěryhodnosti po ověření v testovacím prostředí v rámci dvou reálných případů (business case), jednoho pro prostředí nemocnice reprezentovaného nemocnicí San Raffaelle v Itálii, a jednoho pro prostředí pojišťovny reprezentovaného společností CESCE ve Španělsku, povede k návrhu evropských standardů v oblasti informační bezpečnosti.

Více informací o projektu je k dispozici na webových stránkách projektu: http://www.master-fp7.eu